Data mining is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van de digitale snelweg. Juist hier komt veel informatie vrij welke van grote waarde kan zijn voor diverse soorten bedrijven. Hierbij kun je denken aan bepaalde onderzoeken, maar ook aan bedrijven die meer inzicht willen krijgen in hun doelgroep. Data mining heeft voorspellende eigenschappen. Dat wil zeggen dat een onderneming aan de hand van data mining handig in kan spelen op de trends en behoefte die nog in het verschiet liggen. Hierbij kun je denken aan het opzetten van marketingcampagnes of welke aanbiedingen in de toekomst relevant worden. Data mining wordt ook gebruikt om meer inzicht te kunnen krijgen in het beperken van eventuele risico’s die kunnen ontstaan na het nemen van verkeerde beslissingen. Het is juist daarom dat multinationals veelvuldig gebruik maken van data mining en de bijbehorende processen.

Data mining

Waarom data mining toepassen binnen een onderneming?

Elk bedrijf wil zo goed mogelijk kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de doelgroep. Hier ligt een belangrijk deel van het succes verborgen. Met data mining kunnen belangrijke patronen in deze informatie herkent en vastgelegd worden. Voorbeelden hiervan zijn het koop- en surfgedrag van de doelgroep. De data die hierbij hoort vertelt namelijk precies waar de klant in is geïnteresseerd en welke producten daarbij horen. Zo is het voor bijvoorbeeld een webshop veel eenvoudiger om gepersonaliseerde aanbiedingen te maken. Data mining kan ook verdachte patronen ontdekken in de informatie die voorhanden is. Zo kan internetfraude makkelijker worden opgemerkt, gereduceerd of zelfs voorkomen worden. Data mining wordt ook ingezet om bepaalde verbanden in de informatie te kunnen ontdekken. Zo kan er tijdig actie worden ondernomen als dat nodig is.

 

Data mining om bedrijfsrisico’s te voorkomen

Doordat structuren met behulp van data mining herkent kunnen worden, kan een bedrijf voorkomen dat mensen bijvoorbeeld hun abonnement opzeggen. De inzichten die met data mining worden verkregen, worden ook veelvuldig gebruikt binnen een onderneming. Bijvoorbeeld als er zich lastige vraagstukken voordoen waarvoor er niet direct een oplossing voor handen lijkt te zijn. Daarnaast gebruiken veel grote bedrijven en multinationals data mining om onnodige bedrijfsrisico’s te kunnen voorkomen. Temeer omdat dit proces een voorspellend vermogen heeft. Dat wil zeggen dat data mining niet alleen structuren opmerkt die nu van toepassing zijn, maar ook verbanden ontdekt die van grote waarde kunnen zijn voor in de toekomst. Dat is de reden waarom steeds meer bedrijven en vooraanstaande instellingen gebruik maken van data mining.

ICT